کمیته‌های متولی اربعین در خوزستان آمادگی لازم را داشته باشند؛ تصمیمات مربوط به اربعین پس از هماهنگی با عراق اتخاذ می‌شود

کمیته‌های متولی اربعین در خوزستان آمادگی لازم را داشته باشند؛ تصمیمات مربوط به اربعین پس از هماهنگی با عراق اتخاذ می‌شود

استاندار خوزستان در رابطه با تصمیمات اتخاذ شده در سال ۹۹ برای زیارت اربعین حسینی گفت:کمیته‌های اربعین آمادگی لازم را برای امسال داشته باشند تا در معرض کار انجام شده قرار نگیرند.

به گزارش  از اهواز، غلامرضا شریعتی امروز در جمع مسئولان مربوط به اربعین حسینی اظهار داشت: در سال 99 تاکید شده که کمیته‌های مرتبط با اربعین حسینی فعالیت‌های خود را داشته باشند و اقدامات و هماهنگی‌های لازم را برای آمادگی اربعین حسینی انجام دهند.

وی با اشاره به شیوع بیماری کرونا در منطقه و سفر زیارتی اربعین حسینی در سال 99 تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به اینکه با بیماری کرونا مواجه هستیم در این زمینه تصمیمات ستاد ملی و سیاست‌های کشوری اتخاذ خواهد شد با توجه به مراوداتی که با کشور عراق خواهیم داشت تصمیم و تدابیر لازم اتخاذ می‌شود.

استاندار خوزستان گفت: وظیفه کمیته‌ها در حال حاضر آمادگی کامل است و از این بابت باید آمادگی و هماهنگی‌های لازم را در نظر بگیرند تا در صورت کنترل یا ریشه کن کردن ویروس کرونا آمادگی فعالیت و اعزام زائران را داشته باشند و در معرض کار انجام شده قرار نگیرند.

شریعتی همچنین با اشاره به تلاش های کشوری برای کنترل بیماری کرونا گفت: در حال حاضر اولویت اصلی مهار و کنترل این همه گیری است اما در عین حال دستگاه‌های مسئول باید برای شرایط جدید نیز آماده باشند چرا که ممکن است تصمیماتی اتخاد شود.

وی با تاکید بر وظیفه کمیته‌ها تاکید کرد: وظیفه کمیته‌های استانی ایجاد هماهنگی و آمادگی برای برگزاری مراسم هر ساله اربعین حسینی است و مسلما تصمیمات دیگری با توجه به شرایط کشور در آن حین اتخاذ خواهد شد در این بابت تاکید شد که آمادگی لازم در همه زمینه ها درهمه کمیته‌ها صورت گیرد.

asaran

View more posts from this author