پادشاه عربستان دستور انحلال وزارت آب و برق این کشور را صادر کرد

پادشاه عربستان دستور انحلال وزارت آب و برق این کشور را صادر کرد
علی النعیمی وزیر نفت سعودی برکنار شد و خالد الفالح به عنوان وزیر انرژی، صنعت و معدن جایگزین وی شد
۱۸:۵۵ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۸ اردیبهشت


پادشاه عربستان دستور انحلال وزارت آب و برق این کشور را صادر کرد

علی النعیمی وزیر نفت سعودی برکنار شد و خالد الفالح به عنوان وزیر انرژی، صنعت و معدن جایگزین وی شد
۱۸:۵۵ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۸ اردیبهشت


پادشاه عربستان دستور انحلال وزارت آب و برق این کشور را صادر کرد

فروش بک لینک

موزیک سرا

View more posts from this author