ترکیب اصلی منچسترسیتی- دیناموکیف

منچسترسیتی در دیدار برگشت مرحله یک هشتم نهایی چمپیونزلیگ میزبان دیناموکیف است.‏

دانلود ها پلاس

شبکه خانگی

View more posts from this author