واکنش علی کریمی به دعوت پرسپولیسی ها برای حضور در جشن قهرمانی

واکنش علی کریمی به دعوت پرسپولیسی ها برای حضور در جشن قهرمانی
هواداران پرسپولیس از علی کریمی خواسته اند تا در بازی جمعه در کنار آنها باشد.

واکنش علی کریمی به دعوت پرسپولیسی ها برای حضور در جشن قهرمانی

هواداران پرسپولیس از علی کریمی خواسته اند تا در بازی جمعه در کنار آنها باشد.
واکنش علی کریمی به دعوت پرسپولیسی ها برای حضور در جشن قهرمانی

خرید بک لینک

اسکای نیوز

View more posts from this author