نرخ دوم بنزین محاسبه شد

نرخ دوم بنزین محاسبه شد
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، قیمت نرخ دوم بنزین را ۱۵۰۰ تومان محاسبه کرد و در صورت عرضه دونرخی، این قیمت به عنوان بهای آزاد بنزین تعیین خواهد شد.

نرخ دوم بنزین محاسبه شد

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، قیمت نرخ دوم بنزین را ۱۵۰۰ تومان محاسبه کرد و در صورت عرضه دونرخی، این قیمت به عنوان بهای آزاد بنزین تعیین خواهد شد.
نرخ دوم بنزین محاسبه شد

خرید بک لینک

فیلم سریال آهنگ

View more posts from this author