پلیس تاکید کرد : سند خودرو دفترخانه نمی‌خواهد

در آستانه سال نو و با افزایش تقاضا‌ها برای نقل و انتقال خودرو، پلیس یک‌بار دیگر تأکید کرد برای سند خودرو نیازی به مراجعه به دفترخانه‌ها …

اندروید

قدیر نیوز

View more posts from this author