مسابقه ماشین های چمن زنی در انگلیس

مسابقه ماشین های چمن زنی در انگلیس
این مسابقات پر طرفدار که سالانه با حضور شرکت کنندگانی از چندین کشور جهان برگزار می شود، ظاهرا ساده اما برنده شدن در آن بسیار سخت است زیرا حوصله و مهارت زیاد لازم دارد.
۱۵:۳۳ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۳ اردیبهشت


مسابقه ماشین های چمن زنی در انگلیس

این مسابقات پر طرفدار که سالانه با حضور شرکت کنندگانی از چندین کشور جهان برگزار می شود، ظاهرا ساده اما برنده شدن در آن بسیار سخت است زیرا حوصله و مهارت زیاد لازم دارد.
۱۵:۳۳ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۳ اردیبهشت


مسابقه ماشین های چمن زنی در انگلیس

نود32 آپدیت ورژن 9

اخبار دنیای دیجیتال

View more posts from this author