انتقاد برانکو از مهدی طارمی به خاطر رفتارش با خبرنگاران

ستاره پرسپولیس گفته بود خبرنگاران را از محل تمرین این تیم بیرون کنند.

اخبار دنیای تکنولوژی

ساخت بنر

View more posts from this author