کمپین خیریه

تمامی دوستانی که قصد شرکت در خیریه را دارند، می توانند مبلغ مورد نظر خود را به حساب یا کارت زیر واریز کنند سپس  توسط مدیر وبلاگ به حساب خیریه مورد نظر واریز می شود.

6037691566029294             به نام فاریابی

0208944840000                  به نام فاریابی

آلرژی و تغذیه

ساخت بنر

View more posts from this author