ترافیک روان در بیشتر محورهای مواصلاتی کشور

ترافیک روان در بیشتر محورهای مواصلاتی کشور
پلیس راهور اعلام کرد: در روز نخست سال جدید محورهای مواصلاتی کشور بار ترافیکی ندارند.
۱۲:۲۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱ فروردین


ترافیک روان در بیشتر محورهای مواصلاتی کشور

پلیس راهور اعلام کرد: در روز نخست سال جدید محورهای مواصلاتی کشور بار ترافیکی ندارند.
۱۲:۲۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱ فروردین


ترافیک روان در بیشتر محورهای مواصلاتی کشور

تکنولوژی جدید

دانلود موزیک

View more posts from this author