اوباما و کاسترو دیدار کردند

اوباما و کاسترو دیدار کردند

«باراک اوباما» رئیس‌جمهور آمریکا که برای سفری 3 روزه به کوبا رفته، امروز و در دومین روز از سفر خود در بنای یادمان «خوزه مارتی» از قهرمانان ملی کوبا، با «رائول کاسترو» رئیس‌جمهور کوبا دیدار کرد. اوباما پس از ورود به این بنا، با قرار دادن تاج گلی در محل یادبود خوزه مارتی، به قهرمانان ضدامپریالیسم کوبا ادای احترام کرد. اوباما سپس همراه با رائول کاسترو از یگان تشریفات حاضر در محل سان دید و در ادامه وارد گفت‌وگوهای دوجانبه با همتای کوبایی خود شد. «جان کری» وزیر خارجه و «سوزان رایس» مشاور امنیت ملی آمریکا در این مراسم همراه اوباما بودند که البته جان کری جلسه دوجانبه را برای شرکت در نشستی با «رودریگز» همتای کوبایی خود ترک گفت.

اوباما و کاسترو دیدار کردند

«باراک اوباما» رئیس‌جمهور آمریکا که برای سفری 3 روزه به کوبا رفته، امروز و در دومین روز از سفر خود در بنای یادمان «خوزه مارتی» از قهرمانان ملی کوبا، با «رائول کاسترو» رئیس‌جمهور کوبا دیدار کرد. اوباما پس از ورود به این بنا، با قرار دادن تاج گلی در محل یادبود خوزه مارتی، به قهرمانان ضدامپریالیسم کوبا ادای احترام کرد. اوباما سپس همراه با رائول کاسترو از یگان تشریفات حاضر در محل سان دید و در ادامه وارد گفت‌وگوهای دوجانبه با همتای کوبایی خود شد. «جان کری» وزیر خارجه و «سوزان رایس» مشاور امنیت ملی آمریکا در این مراسم همراه اوباما بودند که البته جان کری جلسه دوجانبه را برای شرکت در نشستی با «رودریگز» همتای کوبایی خود ترک گفت.

اوباما و کاسترو دیدار کردند

world press news

نخبگان

View more posts from this author