دلیل از دستور خارج شدن اصلاح اساسنامه ::

علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد اساسنامه ای که قرار بود امروز تغییر کند، در جلسه بعدی مجمع فدراسیون و با حضور هیات رئیسه جدید تغییر خواهد کرد.

گوشی

خرید لینک

View more posts from this author