کریمی: تا پایان لیگ جوانمرد می مانیم

کریمی: تا پایان لیگ جوانمرد می مانیم
هافبک صبای قم که از بازیکنان موثر تیمش به شمار می‌رود می‌گوید باید جوری در دو بازی آخر کار کنند که نه در نتیجه تیم‌های بالای جدولی تاثیرگذار باشند و نه پایین جدولی.

کریمی: تا پایان لیگ جوانمرد می مانیم

هافبک صبای قم که از بازیکنان موثر تیمش به شمار می‌رود می‌گوید باید جوری در دو بازی آخر کار کنند که نه در نتیجه تیم‌های بالای جدولی تاثیرگذار باشند و نه پایین جدولی.
کریمی: تا پایان لیگ جوانمرد می مانیم

فروش بک لینک

دانلود موزیک

View more posts from this author