گام های لرزان اما رو به بالای قیمت سکه و ارز

گام های لرزان اما رو به بالای قیمت سکه و ارز
میانگین نرخ فروش دلار امروز در بازار رسمی ۳ هزار ۴۸۷ تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی نیز ۱میلیون و۲۱ هزار تومان خرید و فروش شده است که این نرخ ها نسبت به اواخرهفته گذشته اندکی بیشتر است.
۱۶:۰۳ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۴ فروردین


گام های لرزان اما رو به بالای قیمت سکه و ارز

میانگین نرخ فروش دلار امروز در بازار رسمی ۳ هزار ۴۸۷ تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی نیز ۱میلیون و۲۱ هزار تومان خرید و فروش شده است که این نرخ ها نسبت به اواخرهفته گذشته اندکی بیشتر است.
۱۶:۰۳ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۴ فروردین


گام های لرزان اما رو به بالای قیمت سکه و ارز

بک لینک

View more posts from this author