اطرافیان قلعه نویی وسط زمین چه کار می‌کردند؟

اطرافیان قلعه نویی وسط زمین چه کار می‌کردند؟

فرزاد مجیدی، سرپرست استقلال با آمدن روی خط برنامه نود درباره اتفاقات رخ داده در بازی تیمش و تراکتورسازی گفت: کاش یک دوربین هم رفتار نیمکت تراکتورسازی را ضبط می کرد. رحمتی کسی نیست که بخواهد این رفتار را بکند. رفتار آقای قلعه نویی جلوی 90 هزار تماشاگر درست نبود. رحمتی تا چیزی را نداند از خودش حرکتی نمی کند. دیدیم که رحمتی عذرخواهی هم کرد. او افزود: ما به عنوان سرپرست به جلسه هماهنگی می رویم، آقایانی که در وسط زمین بعد از بازی کنار قلعه نویی بودند، کارت داشتند؟ آقایی آنجا بود که با کت و شلوار فحش می داد. می خواهم من هم در قم دوستان کت و شلواری‌ام را وسط زمین بیاورم. واقعا این کار درست است؟ من به قلعه نویی خسته نباشید گفتم ولی واقعا این آقایان وسط زمین چه کار می کردند؟ یک جا باید این موضوع حل شود. ما حتی یک نفر اضافه را در اتوبوس تیم جا نمی دهیم. سرپرست استقلال در واکنش به سوالی درباره اظهارات اخیر اعضای هیات مدیره استقلال، بیان کرد: اینجا ایران است و اتفاقات خاص خودش را دارد. تیمی که دو سال هواداران را اذیت کرده و پنجم و ششم شده است. مجموعه استقلال خیلی زحمت می کشد و این تیم ما خیلی جوان است. کدام مربی یک جوان را در مقابل تراکتور بازی می دهد. ما برای سهمیه آمدیم و حق می دهیم که از ما قهرمانی بخواهند ولی باید توجه کرد که ما هنوز مدعی دو جام هستیم. در فوتبال هر اتفاقی رخ می دهد. ما به قهرمانی در هر دو جام امیدواریم. فوتبال قابل پیش بینی نیست. وی در ادامه بازهم از زحمتی دفاع کرد و گفت: در مورد رحمتی یک طرفه قضاوت کردید و کاش نیمکت تراکتور را هم ضبط می کردید. مجیدی درباره غیبتش در چند جلسه تمرینی استقلال بیان کرد: من دچار آنفلوآنزا بودم و نتوانستم چند روز تمرین بروم. وی درپایان و در پاسخ به این سوال که چرا فرهاد مجیدی به فدراسیون فوتبال رفته بود، گفت: او قصد مربی گری دارد و امروز برای کارهای مربی گری اش به همراه یکدیگر به فدراسیون رفتیم.

اطرافیان قلعه نویی وسط زمین چه کار می‌کردند؟

فرزاد مجیدی، سرپرست استقلال با آمدن روی خط برنامه نود درباره اتفاقات رخ داده در بازی تیمش و تراکتورسازی گفت: کاش یک دوربین هم رفتار نیمکت تراکتورسازی را ضبط می کرد. رحمتی کسی نیست که بخواهد این رفتار را بکند. رفتار آقای قلعه نویی جلوی 90 هزار تماشاگر درست نبود. رحمتی تا چیزی را نداند از خودش حرکتی نمی کند. دیدیم که رحمتی عذرخواهی هم کرد. او افزود: ما به عنوان سرپرست به جلسه هماهنگی می رویم، آقایانی که در وسط زمین بعد از بازی کنار قلعه نویی بودند، کارت داشتند؟ آقایی آنجا بود که با کت و شلوار فحش می داد. می خواهم من هم در قم دوستان کت و شلواری‌ام را وسط زمین بیاورم. واقعا این کار درست است؟ من به قلعه نویی خسته نباشید گفتم ولی واقعا این آقایان وسط زمین چه کار می کردند؟ یک جا باید این موضوع حل شود. ما حتی یک نفر اضافه را در اتوبوس تیم جا نمی دهیم. سرپرست استقلال در واکنش به سوالی درباره اظهارات اخیر اعضای هیات مدیره استقلال، بیان کرد: اینجا ایران است و اتفاقات خاص خودش را دارد. تیمی که دو سال هواداران را اذیت کرده و پنجم و ششم شده است. مجموعه استقلال خیلی زحمت می کشد و این تیم ما خیلی جوان است. کدام مربی یک جوان را در مقابل تراکتور بازی می دهد. ما برای سهمیه آمدیم و حق می دهیم که از ما قهرمانی بخواهند ولی باید توجه کرد که ما هنوز مدعی دو جام هستیم. در فوتبال هر اتفاقی رخ می دهد. ما به قهرمانی در هر دو جام امیدواریم. فوتبال قابل پیش بینی نیست. وی در ادامه بازهم از زحمتی دفاع کرد و گفت: در مورد رحمتی یک طرفه قضاوت کردید و کاش نیمکت تراکتور را هم ضبط می کردید. مجیدی درباره غیبتش در چند جلسه تمرینی استقلال بیان کرد: من دچار آنفلوآنزا بودم و نتوانستم چند روز تمرین بروم. وی درپایان و در پاسخ به این سوال که چرا فرهاد مجیدی به فدراسیون فوتبال رفته بود، گفت: او قصد مربی گری دارد و امروز برای کارهای مربی گری اش به همراه یکدیگر به فدراسیون رفتیم.

اطرافیان قلعه نویی وسط زمین چه کار می‌کردند؟

خرید بک لینک

روزنامه قانون

View more posts from this author