افت عجیب آمار گلزنی نیمار در لالیگا ::

نیمار هر چقدر در ماه های انتهایی سال 2015 در امر گلزنی مهره درخشان و برتر بارسلونا بود، در سال 2016 افت فاحشی در این زمینه داشته است.

خبرگذاری اصفحان

باران دانلود

View more posts from this author