ادعای استقلالی ها بر سر سروش رفیعی که دوباره آنها را وارد جنگ با پرسپولیس می کند!

ادعای استقلالی ها بر سر سروش رفیعی که دوباره آنها را وارد جنگ با پرسپولیس می کند!
استقلال و پرسپولیس در جذب بازیکن با یکدیگر رقابت دارند.این اتفاق در لیگ برتر امسال کاملا مشهود بوده است.

ادعای استقلالی ها بر سر سروش رفیعی که دوباره آنها را وارد جنگ با پرسپولیس می کند!

استقلال و پرسپولیس در جذب بازیکن با یکدیگر رقابت دارند.این اتفاق در لیگ برتر امسال کاملا مشهود بوده است.
ادعای استقلالی ها بر سر سروش رفیعی که دوباره آنها را وارد جنگ با پرسپولیس می کند!

عکس

View more posts from this author