یمن در یک قدمی قحطی

یمن در یک قدمی قحطی
برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرد حدود نیمی از ۲۲ استان یمن به علت جنگ در این کشور در آستانه قحطی قرار گرفته اند.
۱۹:۰۷ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۴ فروردین


یمن در یک قدمی قحطی

برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرد حدود نیمی از ۲۲ استان یمن به علت جنگ در این کشور در آستانه قحطی قرار گرفته اند.
۱۹:۰۷ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۴ فروردین


یمن در یک قدمی قحطی

استخدام

باران دانلود

View more posts from this author