بیانیه وزارت اقتصاد درباره لغو سفر معاون صدر اعظم آلمان

بیانیه وزارت اقتصاد درباره لغو سفر معاون صدر اعظم آلمان
وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بیانیه ای در خصوص لغو سفر زیگمار گابریل، معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد آلمان بیانیه مطبوعاتی صادر کرد.
۲۱:۲۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۳ اردیبهشت


بیانیه وزارت اقتصاد درباره لغو سفر معاون صدر اعظم آلمان

وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بیانیه ای در خصوص لغو سفر زیگمار گابریل، معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد آلمان بیانیه مطبوعاتی صادر کرد.
۲۱:۲۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۳ اردیبهشت


بیانیه وزارت اقتصاد درباره لغو سفر معاون صدر اعظم آلمان

فروش بک لینک

اس ام اس جدید

View more posts from this author