آبخیزداری در چهارمحال و بختیاری یک اولویت است

آبخیزداری در چهارمحال و بختیاری یک اولویت است
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: آبخیزداری به عنوان یک اولویت در این استان مطرح است به‌عبارت‌دیگر تعریف آبخیزداری حفظ و توسعه مناطق بالادست است که منجر به احیا رودخانه‌ها می‌شود.

آبخیزداری در چهارمحال و بختیاری یک اولویت است

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: آبخیزداری به عنوان یک اولویت در این استان مطرح است به‌عبارت‌دیگر تعریف آبخیزداری حفظ و توسعه مناطق بالادست است که منجر به احیا رودخانه‌ها می‌شود.
آبخیزداری در چهارمحال و بختیاری یک اولویت است

View more posts from this author