آتش‌سوزی بلوار امام علی (ع) بوشهر مهار شد

آتش‌سوزی بلوار امام علی (ع) بوشهر مهار شد
مدیرکل مدیریت بحران استان بوشهر گفت: با تلاش تیم‌های آتش‌نشان و امدادی، آتش‌سوزی نیزارهای واقع در بلوار امام علی و سه میدان شهید مطهری شهر بوشهر مهار شد.

آتش‌سوزی بلوار امام علی (ع) بوشهر مهار شد

مدیرکل مدیریت بحران استان بوشهر گفت: با تلاش تیم‌های آتش‌نشان و امدادی، آتش‌سوزی نیزارهای واقع در بلوار امام علی و سه میدان شهید مطهری شهر بوشهر مهار شد.
آتش‌سوزی بلوار امام علی (ع) بوشهر مهار شد

کیمیا دانلود

روزنامه قانون

View more posts from this author