آرزوی مردم کوهبنان دیدار با مقام معظم رهبری است

آرزوی مردم کوهبنان دیدار با مقام معظم رهبری است
امام جمعه کوهبنان گفت: عموم مردم کوهبنان در معادن زغال‌سنگ کارهای سخت و طاقت‌فرسا انجام می‌دهند و در برابر کمبودها و تأخیر در پرداخت حقوق و مزایا روحیه صبر و پایداری خود را حفظ کرده و آرزوی آنان دیدار با مقام معظم رهبری است.

آرزوی مردم کوهبنان دیدار با مقام معظم رهبری است

امام جمعه کوهبنان گفت: عموم مردم کوهبنان در معادن زغال‌سنگ کارهای سخت و طاقت‌فرسا انجام می‌دهند و در برابر کمبودها و تأخیر در پرداخت حقوق و مزایا روحیه صبر و پایداری خود را حفظ کرده و آرزوی آنان دیدار با مقام معظم رهبری است.
آرزوی مردم کوهبنان دیدار با مقام معظم رهبری است

گیم پلی استیشن

View more posts from this author