آزادراه خرم‌آباد ـ پل زال مسدود است

آزادراه خرم‌آباد ـ پل زال مسدود است
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای لرستان گفت: آزادراه خرم‌آباد ـ پل زال به علت ریزش کوه مسدود شده است.

آزادراه خرم‌آباد ـ پل زال مسدود است

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای لرستان گفت: آزادراه خرم‌آباد ـ پل زال به علت ریزش کوه مسدود شده است.
آزادراه خرم‌آباد ـ پل زال مسدود است

View more posts from this author