آزادگان تاریخ زنده دفاع مقدس هستند

آزادگان تاریخ زنده دفاع مقدس هستند
مشاور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان شمالی از آزادگان به‌عنوان تاریخ زنده دفاع مقدس یاد کرد.

آزادگان تاریخ زنده دفاع مقدس هستند

مشاور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان شمالی از آزادگان به‌عنوان تاریخ زنده دفاع مقدس یاد کرد.
آزادگان تاریخ زنده دفاع مقدس هستند

ابزار رسانه

View more posts from this author