آزادگان سند افتخار انقلاب اسلامی ایران هستند

آزادگان سند افتخار انقلاب اسلامی ایران هستند
امام جمعه نوشهر گفت: آزادگان هشت سال دفاع مقدس از سرمایه‌ها و شناسنامه افتخارات کشور هستند.

آزادگان سند افتخار انقلاب اسلامی ایران هستند

امام جمعه نوشهر گفت: آزادگان هشت سال دفاع مقدس از سرمایه‌ها و شناسنامه افتخارات کشور هستند.
آزادگان سند افتخار انقلاب اسلامی ایران هستند

گروه تلگرام

View more posts from this author