آزمون استعداد‌یابی بسکتبال در اردبیل برگزار می‌شود

آزمون استعداد‌یابی بسکتبال در اردبیل برگزار می‌شود
رئیس هیأت بسکتبال استان اردبیل گفت: آزمون استعداد‌یابی بسکتبال از دانش‌آموزان زیر 14سال در اردبیل برگزار خواهد شد.

آزمون استعداد‌یابی بسکتبال در اردبیل برگزار می‌شود

رئیس هیأت بسکتبال استان اردبیل گفت: آزمون استعداد‌یابی بسکتبال از دانش‌آموزان زیر 14سال در اردبیل برگزار خواهد شد.
آزمون استعداد‌یابی بسکتبال در اردبیل برگزار می‌شود

View more posts from this author