آغاز ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه آزاد همدان در مشهد

آغاز ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه آزاد همدان در مشهد
دبیر هم‌اندیشی استادان دانشگاه آزاد همدان از برگزاری ضیافت اندیشه اساتید این دانشگاه از فردا در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) خبر داد.

آغاز ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه آزاد همدان در مشهد

دبیر هم‌اندیشی استادان دانشگاه آزاد همدان از برگزاری ضیافت اندیشه اساتید این دانشگاه از فردا در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) خبر داد.
آغاز ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه آزاد همدان در مشهد

مدرسه

View more posts from this author