آغاز عملیات اجرایی پروژه شبکه آبیاری 10 هزار هکتاری اراضی فکه در هفته دولت

آغاز عملیات اجرایی پروژه شبکه آبیاری 10 هزار هکتاری اراضی فکه در هفته دولت
معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی گفت: عملیات اجرایی پروژه شبکه آبیاری 10 هزار هکتاری اراضی کشاورزی فکه همزمان با هفته دولت در شهرستان دهلران آغاز می‌شود.

آغاز عملیات اجرایی پروژه شبکه آبیاری 10 هزار هکتاری اراضی فکه در هفته دولت

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی گفت: عملیات اجرایی پروژه شبکه آبیاری 10 هزار هکتاری اراضی کشاورزی فکه همزمان با هفته دولت در شهرستان دهلران آغاز می‌شود.
آغاز عملیات اجرایی پروژه شبکه آبیاری 10 هزار هکتاری اراضی فکه در هفته دولت

خبرهای داغ

View more posts from this author