آماده‌باش دستگاه‌های مدیریت بحران بجنورد در پی زلزله 4.8 ریشتری

آماده‌باش دستگاه‌های مدیریت بحران بجنورد در پی زلزله 4.8 ریشتری
بخشدار مرکزی بجنورد از آماده‌باش دستگاه‌های مدیریت بحران شهرستان در پی زلزله 4.8 ریشتری خبر داد.

آماده‌باش دستگاه‌های مدیریت بحران بجنورد در پی زلزله 4.8 ریشتری

بخشدار مرکزی بجنورد از آماده‌باش دستگاه‌های مدیریت بحران شهرستان در پی زلزله 4.8 ریشتری خبر داد.
آماده‌باش دستگاه‌های مدیریت بحران بجنورد در پی زلزله 4.8 ریشتری

آهنگ جدید

View more posts from this author