آماده‌باش کامل پلیس راه برای تخلیه ترافیک روز جمعه/ جمعه بار دیگر جاده چالوس یک‌طرفه می‌شود

آماده‌باش کامل پلیس راه برای تخلیه ترافیک روز جمعه/ جمعه بار دیگر جاده چالوس یک‌طرفه می‌شود
رئیس پلیس راه استان البرز از اعمال محدودیت‌های ترافیکی ویژه برای تخلیه بار ترافیکی گسترده در روز جمعه خبر داد.

آماده‌باش کامل پلیس راه برای تخلیه ترافیک روز جمعه/ جمعه بار دیگر جاده چالوس یک‌طرفه می‌شود

رئیس پلیس راه استان البرز از اعمال محدودیت‌های ترافیکی ویژه برای تخلیه بار ترافیکی گسترده در روز جمعه خبر داد.
آماده‌باش کامل پلیس راه برای تخلیه ترافیک روز جمعه/ جمعه بار دیگر جاده چالوس یک‌طرفه می‌شود

View more posts from this author