اتخاذ تدابیر امنیتی پلیس کرمان در روز طبیعت

اتخاذ تدابیر امنیتی پلیس کرمان در روز طبیعت
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت: پلیس در راستای برقراری امنیت در روز 13 فروردین همزمان با روز طبیعت با اتخاذ تدابیر لازم در کنار مردم است.

اتخاذ تدابیر امنیتی پلیس کرمان در روز طبیعت

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت: پلیس در راستای برقراری امنیت در روز 13 فروردین همزمان با روز طبیعت با اتخاذ تدابیر لازم در کنار مردم است.
اتخاذ تدابیر امنیتی پلیس کرمان در روز طبیعت

فروش بک لینک

View more posts from this author