اتصال لارستان به شبکه ملی اطلاعات

اتصال لارستان به شبکه ملی اطلاعات
نماینده مردم شهرستان‌های لارستان، خنج و گراش در مجلس شورای اسلامی از اتصال لارستان به‌عنوان سومین شهرستان در استان فارس به شبکه ملی اطلاعات خبر داد.

اتصال لارستان به شبکه ملی اطلاعات

نماینده مردم شهرستان‌های لارستان، خنج و گراش در مجلس شورای اسلامی از اتصال لارستان به‌عنوان سومین شهرستان در استان فارس به شبکه ملی اطلاعات خبر داد.
اتصال لارستان به شبکه ملی اطلاعات

دانلود نرم افزار

View more posts from this author