اتوبوس‌های بین‌شهری استان اصفهان تمام مسافرین خود را سالم به مقصد رساندند

اتوبوس‌های بین‌شهری استان اصفهان تمام مسافرین خود را سالم به مقصد رساندند
رئیس اداره حمل‌ و نقل و پایانه‌های استان اصفهان گفت: از 25 اسفند ماه تا امروز برای اتوبوس‌های بین‌شهری استان اصفهان هیچ حادثه‌ای رخ نداده و اتوبوس‌ها برای حمل‌ و نقل مسافران نوروزی هیچ مشکلی نداشته‌اند.

اتوبوس‌های بین‌شهری استان اصفهان تمام مسافرین خود را سالم به مقصد رساندند

رئیس اداره حمل‌ و نقل و پایانه‌های استان اصفهان گفت: از 25 اسفند ماه تا امروز برای اتوبوس‌های بین‌شهری استان اصفهان هیچ حادثه‌ای رخ نداده و اتوبوس‌ها برای حمل‌ و نقل مسافران نوروزی هیچ مشکلی نداشته‌اند.
اتوبوس‌های بین‌شهری استان اصفهان تمام مسافرین خود را سالم به مقصد رساندند

اس ام اس

خبرگذاری اصفحان

View more posts from this author