اجازه نمی‌دهیم خاکی از معادن این شهرستان به بیرون رود

اجازه نمی‌دهیم خاکی از معادن این شهرستان به بیرون رود
فرماندار شهرستان مشگین‌شهر گفت: اجازه نمی‌دهیم از معدن‌های این شهرستان خاکی به بیرون از شهرستان انتقال یابد.

اجازه نمی‌دهیم خاکی از معادن این شهرستان به بیرون رود

فرماندار شهرستان مشگین‌شهر گفت: اجازه نمی‌دهیم از معدن‌های این شهرستان خاکی به بیرون از شهرستان انتقال یابد.
اجازه نمی‌دهیم خاکی از معادن این شهرستان به بیرون رود

View more posts from this author