اجرای نمایش شازده کوچولو در سقز

اجرای نمایش شازده کوچولو در سقز
مسئول گروه نمایشی آناهیتای سقز از اجرای نمایش شازده کوچولو در روزهای پنج‌شنبه و شنبه در پارک مولوی کرد سقز خبر داد.

اجرای نمایش شازده کوچولو در سقز

مسئول گروه نمایشی آناهیتای سقز از اجرای نمایش شازده کوچولو در روزهای پنج‌شنبه و شنبه در پارک مولوی کرد سقز خبر داد.
اجرای نمایش شازده کوچولو در سقز

عکس

موزیک جوان

View more posts from this author