اجرای یک‌هزار برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در زنجان

اجرای یک‌هزار برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در زنجان
فرمانده سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان از اجرای یک‌هزار برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در زنجان خبر داد و گفت: هفته دفاع مقدس فرصتی برای مرور رشادت‌های دفاع مقدس است.

اجرای یک‌هزار برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در زنجان

فرمانده سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان از اجرای یک‌هزار برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در زنجان خبر داد و گفت: هفته دفاع مقدس فرصتی برای مرور رشادت‌های دفاع مقدس است.
اجرای یک‌هزار برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در زنجان

مجله اتومبیل

View more posts from this author