اجرای 150 طرح در قالب اقتصاد مقاومتی در گرمی

اجرای 150 طرح در قالب اقتصاد مقاومتی در گرمی
مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه گرمی گفت: در سال‌های اخیر و از محل تسهیلات طرح‌های اقتصاد مقاومتی بیش از 150 طرح تولیدی در شهرستان محروم گرمی به بهره‌برداری رسیده است.

اجرای 150 طرح در قالب اقتصاد مقاومتی در گرمی

مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه گرمی گفت: در سال‌های اخیر و از محل تسهیلات طرح‌های اقتصاد مقاومتی بیش از 150 طرح تولیدی در شهرستان محروم گرمی به بهره‌برداری رسیده است.
اجرای 150 طرح در قالب اقتصاد مقاومتی در گرمی

تکنولوژی جدید

View more posts from this author