اجرای 40 طرح برای توسعه ورزش همگانی/ 40 درصد جمعیت بالای 15 سال از چاقی رنج می‎برند

اجرای 40 طرح برای توسعه ورزش همگانی/ 40 درصد جمعیت بالای 15 سال از چاقی رنج می‎برند
رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی کشور از اجرای 40 طرح در بیش از 60 انجمن و کمیته ورزش‎های همگانی در سال 1395 خبر داد.

اجرای 40 طرح برای توسعه ورزش همگانی/ 40 درصد جمعیت بالای 15 سال از چاقی رنج می‎برند

رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی کشور از اجرای 40 طرح در بیش از 60 انجمن و کمیته ورزش‎های همگانی در سال 1395 خبر داد.
اجرای 40 طرح برای توسعه ورزش همگانی/ 40 درصد جمعیت بالای 15 سال از چاقی رنج می‎برند

فروش بک لینک

فیلم سریال آهنگ

View more posts from this author