اجرای 440 پروژه طرح امید در روستاهای بوشهر

اجرای 440 پروژه طرح امید در روستاهای بوشهر
سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر گفت: عملیات اجرایی 440 پروژه عمرانی در قالب طرح امید در سطح روستاهای استان آغاز شده و پیشرفت‌های خوبی هم دارند.

اجرای 440 پروژه طرح امید در روستاهای بوشهر

سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر گفت: عملیات اجرایی 440 پروژه عمرانی در قالب طرح امید در سطح روستاهای استان آغاز شده و پیشرفت‌های خوبی هم دارند.
اجرای 440 پروژه طرح امید در روستاهای بوشهر

آپدیت نود 32 با یوزر و پسورد

موزیک سرا

View more posts from this author