اجرای 600 برنامه فرهنگی در ساری/ برگزاری تورهای ساری‌گردی

اجرای 600 برنامه فرهنگی در ساری/ برگزاری تورهای ساری‌گردی
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر ساری گفت: بیش از 600 برنامه فرهنگی سال گذشته از سوی شهرداری و شورای شهر ساری اجرا شده است.

اجرای 600 برنامه فرهنگی در ساری/ برگزاری تورهای ساری‌گردی

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر ساری گفت: بیش از 600 برنامه فرهنگی سال گذشته از سوی شهرداری و شورای شهر ساری اجرا شده است.
اجرای 600 برنامه فرهنگی در ساری/ برگزاری تورهای ساری‌گردی

سایت خبری زندگی

شهرداری

View more posts from this author