اجرای 95 درصد از طرح آمایش سرزمینی خراسان جنوبی/ تهیه سند راهبردی اقتصاد مقاومتی استان

اجرای 95 درصد از طرح آمایش سرزمینی خراسان جنوبی/ تهیه سند راهبردی اقتصاد مقاومتی استان
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی از تهیه سند راهبردی اقتصاد مقاومتی خراسان جنوبی با برش استانی و برنامه‌های عملیاتی خبر داد و گفت: طرح آمایش سرزمینی خراسان جنوبی بالغ‌بر 95 درصد نهایی شده است.

اجرای 95 درصد از طرح آمایش سرزمینی خراسان جنوبی/ تهیه سند راهبردی اقتصاد مقاومتی استان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی از تهیه سند راهبردی اقتصاد مقاومتی خراسان جنوبی با برش استانی و برنامه‌های عملیاتی خبر داد و گفت: طرح آمایش سرزمینی خراسان جنوبی بالغ‌بر 95 درصد نهایی شده است.
اجرای 95 درصد از طرح آمایش سرزمینی خراسان جنوبی/ تهیه سند راهبردی اقتصاد مقاومتی استان

فروش بک لینک

اس ام اس جدید

View more posts from this author