احداث آب‌نمای موزیکال در پارک ملت رشت

احداث آب‌نمای موزیکال در پارک ملت رشت
شهردار منطقه سه رشت از احداث آب‌نمای موزیکال برکه‌ای در پارک ملت این شهر خبر داد.

احداث آب‌نمای موزیکال در پارک ملت رشت

شهردار منطقه سه رشت از احداث آب‌نمای موزیکال برکه‌ای در پارک ملت این شهر خبر داد.
احداث آب‌نمای موزیکال در پارک ملت رشت

بازی

View more posts from this author