احداث بیمارستان 240 تخت‌خوابی در برازجان

احداث بیمارستان 240 تخت‌خوابی در برازجان
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: بر اساس توافق مابین استان و وزارت بهداشت شاهد ساخت و احداث بیمارستان 240 تخت‌خوابی به‌جای بیمارستان 17 شهریور برازجان که دچار آتش‌سوزی شد، خواهیم بود.

احداث بیمارستان 240 تخت‌خوابی در برازجان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: بر اساس توافق مابین استان و وزارت بهداشت شاهد ساخت و احداث بیمارستان 240 تخت‌خوابی به‌جای بیمارستان 17 شهریور برازجان که دچار آتش‌سوزی شد، خواهیم بود.
احداث بیمارستان 240 تخت‌خوابی در برازجان

پرس نیوز

View more posts from this author