احداث زائرسرای آستان هلال بن علی(ع)

احداث زائرسرای آستان هلال بن علی(ع)
مدیرکل نظارت بر اماکن متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه خواستار احداث زائرسرا در اطراف آستان هلال بن علی(ع) به منظور خدمت‌رسانی بهتر به زائران این امامزاده شد.

احداث زائرسرای آستان هلال بن علی(ع)

مدیرکل نظارت بر اماکن متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه خواستار احداث زائرسرا در اطراف آستان هلال بن علی(ع) به منظور خدمت‌رسانی بهتر به زائران این امامزاده شد.
احداث زائرسرای آستان هلال بن علی(ع)

اخبار دنیای دیجیتال

View more posts from this author