اختصاص 170 میلیارد تومان از سوی بنیاد برکت برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در اردبیل

اختصاص 170 میلیارد تومان از سوی بنیاد برکت برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در اردبیل
استاندار اردبیل گفت: بنیاد برکت و ستاد اجرایی امام راحل برای تکمیل چهار پروژه بزرگ در استان اردبیل قرار است 170 میلیارد تومان تأمین مالی و سرمایه‌گذاری کنند.

اختصاص 170 میلیارد تومان از سوی بنیاد برکت برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در اردبیل

استاندار اردبیل گفت: بنیاد برکت و ستاد اجرایی امام راحل برای تکمیل چهار پروژه بزرگ در استان اردبیل قرار است 170 میلیارد تومان تأمین مالی و سرمایه‌گذاری کنند.
اختصاص 170 میلیارد تومان از سوی بنیاد برکت برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در اردبیل

خبرگزاری مهر

View more posts from this author