اختصاص 2 درصد اعتبار از محل ماده 180 قانون برنامه پنجم به شهرداری لاهیجان

اختصاص 2 درصد اعتبار از محل ماده 180 قانون برنامه پنجم به شهرداری لاهیجان
شهردار لاهیجان خواستار پیگیری فرماندار این شهرستان در اختصاص 2 درصد اعتبار عمرانی کشور از محل ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه به شهرداری شد.

اختصاص 2 درصد اعتبار از محل ماده 180 قانون برنامه پنجم به شهرداری لاهیجان

شهردار لاهیجان خواستار پیگیری فرماندار این شهرستان در اختصاص 2 درصد اعتبار عمرانی کشور از محل ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه به شهرداری شد.
اختصاص 2 درصد اعتبار از محل ماده 180 قانون برنامه پنجم به شهرداری لاهیجان

اتوبیوگرافی

View more posts from this author