اختصاص 66 کلاس درس به مسافران نوروزی در چرام

اختصاص 66 کلاس درس به مسافران نوروزی در چرام
رئیس اداره آموزش و پرورش چرام گفت: 10 مدرسه با 66 کلاس درس برای اسکان مسافران نوروزی در شهرستان چرام اختصاص داده شده است.

اختصاص 66 کلاس درس به مسافران نوروزی در چرام

رئیس اداره آموزش و پرورش چرام گفت: 10 مدرسه با 66 کلاس درس برای اسکان مسافران نوروزی در شهرستان چرام اختصاص داده شده است.
اختصاص 66 کلاس درس به مسافران نوروزی در چرام

سایت استخدامی

View more posts from this author