اداره تخت جمشید به‌ صورت هیئت‌امنایی

اداره تخت جمشید به‌ صورت هیئت‌امنایی
فرماندار مرودشت از اداره آثار تاریخی و باستانی تخت جمشید به‌صورت هیئت‌امنایی خبر داد.

اداره تخت جمشید به‌ صورت هیئت‌امنایی

فرماندار مرودشت از اداره آثار تاریخی و باستانی تخت جمشید به‌صورت هیئت‌امنایی خبر داد.
اداره تخت جمشید به‌ صورت هیئت‌امنایی

موسیقی روز

مرجع توریسم

View more posts from this author