ارادت اقوام و مذاهب مختلف کرمانشاه به پرچم آستان قدس رضوی

ارادت اقوام و مذاهب مختلف کرمانشاه به پرچم آستان قدس رضوی
خادم آستان قدس رضوی گفت: مردم کرمانشاه اعم از شیعه، سنی، اهل‌حق و… ارادت خویش را به پرچم حرم مطهر امام رضا(ع) نشان داده‌اند.

ارادت اقوام و مذاهب مختلف کرمانشاه به پرچم آستان قدس رضوی

خادم آستان قدس رضوی گفت: مردم کرمانشاه اعم از شیعه، سنی، اهل‌حق و… ارادت خویش را به پرچم حرم مطهر امام رضا(ع) نشان داده‌اند.
ارادت اقوام و مذاهب مختلف کرمانشاه به پرچم آستان قدس رضوی

موبایل دوستان

View more posts from this author