اراده‌ای برای کنترل شبکه‌های اجتماعی معاند وجود ندارد

اراده‌ای برای کنترل شبکه‌های اجتماعی معاند وجود ندارد
فرمانده سپاه کربلای مازندران گفت: شورای فضای مجازی به‌صورت شفاف به مردم عملکردها را گزارش نداده و اراده‌ای برای کنترل شبکه‌های اجتماعی معاند ندارد.

اراده‌ای برای کنترل شبکه‌های اجتماعی معاند وجود ندارد

فرمانده سپاه کربلای مازندران گفت: شورای فضای مجازی به‌صورت شفاف به مردم عملکردها را گزارش نداده و اراده‌ای برای کنترل شبکه‌های اجتماعی معاند ندارد.
اراده‌ای برای کنترل شبکه‌های اجتماعی معاند وجود ندارد

View more posts from this author